Ски свободен стил

Първото състезание по ски свободен стил се е състояло през 1974г. в Канада, а през 1992г. се включва в програмата на 17-тите Олимпийски игри. Чак през 2003г. се установява сегашният облик на спорта. Състои се от две дисциплини: бабуни и акробатични ски-скокове. При първата дисциплина скиорите се спускат по наклон, покрит с бабуни и малки хълмчета, като скоростта на преминаване може да надмине100 км/ч.
 
По време на спускането атлетите трябва да изпълняват различни маневри и завои, като чистото им изпълнение гарантира максималния брой точки от съдийте. Голям брой точки носят въздушните скокове от бабуна на бабуна, както и гладкото приземяване след това. Времето за изпънението е също решаващ фактор за оценката.
 
Акробатичните ски-скокове са едни от най-грандиозните и зрелищни състезания на олимпийските игри. Удивително красиво е изпълнението на различните фигури във въздуха. Оценката се формира от хореографията, техника на изпълнението, както и от чистотата на приземяване.